Projekty:

„Start w przyszłość”

Projekt przeznaczony dla osób z woj. lubelskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w tym osoby: niepełnosprawne, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne, bezrobotne i o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu przewidziane jest: doradztwo zawodowe, trening motywacyjny, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i płatny staż.

Szkolenia przewidziane są w następujących profesjach:

- eko-recykler

- tapicer meblowy

- sekretarka z modułem eko – biuro

- pracownik kancelaryjny  z modułem eko – biuro

- instruktor/ka fitness

- dekorator sklepów

- pracownik działu logistyki

- monter systemów i urządzeń energii odnawialnej.

Zapewniony jest również zwrot kosztów dojazdu oraz badania lekarskie.

„Droga do kariery”

Projekt przeznaczony dla osób z woj. lubelskiego zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Przewidziane są w jego ramach: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem VCC (telefoniczny handlowiec, analityk systemów komputerowych, instalator sieci światłowodowych), staże oraz pośrednictwo pracy.

Zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, wykwalifikowana kadra, stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Bezpłatny kurs języka angielskiego

Przeznaczony jest dla osób bezrobotnych powyżej 25 lat z wykształceniem maksymalnie średnim. Przewiduje 180 godzin w 10-osobowych grupach. Kurs zakończony jest certyfikatem TGLS poziom A honorowanym przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie weryfikacji znajomości języka obcego pracowników. Projekt skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji.

„ECDL Profile”

 Darmowe szkolenie komputerowe dla osób bezrobotnych, preferowane są osoby powyżej 50 lat, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, z terenów wiejskich, bądź z dochodem nieprzekraczającym 1000 złotych brutto. W ramach szkolenia przewidziane jest poznanie podstaw pracy z komputerem, z Internetem, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, a także poruszenie tematyki bezpieczeństwa w sieci. Kurs będzie trwał 120 godzin, a jego pomyślne ukończenie gwarantuje zdobycie certyfikatu ECDL. W ramach projektu zapewnione zostaną profesjonalne materiały i narzędzia oraz doświadczeni prowadzący.